top of page

Reno & Accessibility project

IMG_0043-Edit-3-NSH%20-%20Copy_edited.jp

חברנו יחד מעצבות הפנים, שרון בן משה ואני לפרויקט מיוחד במינו

תפקידנו בעיצוב הדירה היה להפוך את דירת הקבלן לדירה נגישה לאדם בכיסא גלגלים בכל ההיבטים השונים של ההתנהלות בבית, תוך חשיבה עמוקה ומציאת פתרונות יצירתיים לזוג צעיר ופעיל

תפקיד נוסף היה ליצור בתוך מתאר הדירה אזור נפרד למטפל קבוע ויצירת פרטיות מלאה לבני הזוג ולמטפ

גודלה של הדירה כ 110 מ"ר

 

bottom of page