Veterinarian Clinic design project

 מעבדת ירי ותיקה של מפעל הפכה למרפאה וטרינרית

ישי ברנדס פנה אלי להפוך חלל ישן וחשוך למרפאה וטרינרית הכוללת חדר ניתוחים/טיפולים, אזור קבלה, אזור אשפוז ומשרד

 צבע, סטיילינג וחלוקת חלל חדשה