top of page

Tzuriel cultural center - full renovation & design

full%20renovation%20%26%20design%20proje

פרויקט שיפוץ מן היסוד של בית העם במושב צוריאל

מבנה ישן וגדול מחופה בתוכו בפאנלים מעץ 

מבנה המשמש את אנשי המושב באירועים קהילתיים ופרטיים, חגים ושאר שמחות, נזקק לשיפוץ כללי של החלל הגדול , חדרי השירותים והמטבח

גודל החלל כ 500 מ"ר

הסגנון בו בחרתי קשור למוצאם של תושבי המקום, מרוקאים וטריפוליטאים

 

bottom of page